Casper Virkkula

Kort presentation

Jag disputerade hösten 2022 på avhandlingen Minnets fosterland: Tid och teknik hos Atterbom, Geijer och Stagnelius, där jag undersöker synen på och bruket av kollektiva minnen och mytologi i svensk romantisk litteratur. Mina forskningsintressen inkluderar frågor om temporalitet, identitetsskapande och nationalism, framförallt i en historisk kontext.

Nyckelord

  • cultural memory
  • nationalism
  • philosophy of technology
  • romanticism
  • swedish history
  • temporality

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Böcker

Casper Virkkula

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin