Casper Virkkula

Affilierad Forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Telefon:
018-471 61 86
E-post:
casper.virkkula@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade hösten 2022 på avhandlingen Minnets fosterland: Tid och teknik hos Atterbom, Geijer och Stagnelius, där jag undersöker synen på och bruket av kollektiva minnen och mytologi i svensk romantisk litteratur. Mina forskningsintressen inkluderar frågor om temporalitet, identitetsskapande och nationalism, framförallt i en historisk kontext.

Nyckelord

  • cultural memory
  • nationalism
  • philosophy of technology
  • romanticism
  • swedish history
  • temporality

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Böcker

Casper Virkkula

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin