Anna Johansson

Nyckelord

  • bemötande
  • nyanlända elever
  • specialpedagogik
  • specialpedagogisk personal
  • stödinsatser

Forskning

Nuvarande forskning handlar om den specialpedagogiska personalens yrkesroll och arbetsuppgifter i relation till nyanlända elever i behov av stödinsatser och kommer att utmynna i ett bokkapitel i en antologi som kommer att ges ut av Routledge.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Anna Johansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin