Michael Fridén

Kort presentation

Övergripande syfte med mitt doktorandprojekt:

Att öka kunskapen kring vilken roll sammansättningen av fettsyror i såväl vävnad som i plasma och kosten har vid icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) och vilka implikationer detta har för typ 2-diabetes.

Michael Fridén

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin