Constanze Eib

Kort presentation

På Uppsala Universitet är jag anställd som universitetslektor i arbets- och organisationspsykologi. Jag är även anställd som forskare på Stockholms universitet.

Mina forskningsintressen är rättvisa på jobbet från olika perspektiv samt entreprenörer och egenföretagare, giggers, välbefinnande och hälsa.

Jag undervisar och handledar inom området arbets- och organisationspsykologi på Institutionen för Psykologi.

Biografi

Education

 • Docent, Uppsala University (2022)
 • PhD in Work and Organizational Psychology, Stockholm University, Sweden (2015) (can be downloaded here: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A789976&dswid=-5264)
 • Diploma, Heidelberg University, Germany (2010), Major: Work and Organizational Psychology

Selection of academic positions

 • Since May 2022 "Universitetslektor" / Senior Lecturer in Work and Organizational Psychology, Uppsala University.
 • May 2018 – May 2022 Biträdande universitetslektor in Work and Organizational Psychology, Uppsala University.
 • June 2015 – May 2018 Lecturer (Assistant Professor) in Organizational Behavior, Norwich Business School, University of East Anglia.
 • 2011 - 2015 PhD student at Department of Psychology, Stockholm University.

Selection of grants

 • Program grant (Fairness for entrepreneurs? Relevance of stakeholders for entrepreneurs’ fairness, associations to health and business success across different time lags and groups of entrepreneurs, PI Claudia Bernhard-Oettel Constanze Eib, diarienummer 2021-00916). 2021 FORTE (Swedish Research Council for Health, Working life and Welfare) (3 889 000 SEK)
 • Program grant (Employment contracts, job insecurity, unionization, working conditions, work-related attitudes and health among women and men in a flexible labor market, PI Magnus Sverke, diarienummer 2019-01311). 2019 FORTE (Swedish Research Council for Health, Working life and Welfare) (8,700,000 SEK for the first 3 years).
 • Project grant (Beyond ill-health – The impact of organizational injustice on withdrawal from work and labor market exit, PI Constanze Leineweber, diarienummer 2017-00259). 2017 Forte (Swedish Research Council for Health, Working life and Welfare) (3,330,000 SEK).
 • Project grant (Organizational justice and health: Effects of organizational changes and insecurity over time, PI Constanze Leineweber, diarienummer P13-0905:1). 2013 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (2,650,000 SEK).

Reviewer activities

 • Editorial Board member for Scandinavian Journal of Work Environment and Health (2021-2023)
 • Ad-hoc Reviewer

Selection of departmental activities

 • Equal Opportunity Officer (Lika Villkorsombud) for Department of Psychology, Uppsala University (since spring 2019)

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Constanze Eib

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin