Paul Rosenbaum

Doktorand vid Företagsekonomiska institutionen; Doktorander

Telefon:
018-471 16 14
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin