Eric Bergelin

Forskare vid Historiska institutionen

E-post:
eric.bergelin@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade 2023 på en avhandling om hur vetenskapliga metoder kom att tillämpas mer i försvarssektorn under 1950- och 1960-talen. Nu är jag verksam som forskare vid Historiska institutionen och är engagerad i ett projekt om svenskt civilförsvar under kalla kriget.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Böcker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin