Joakim Svartheden

Kort presentation

Jag är pedagogisk utvecklare vid Läkarprogrammet och fungerar som projekt-koordinator för etableringen av den nya, sexåriga och direkt legitimationsgrundande läkarutbildningen. Jag intresserar mig för såväl planering som genomförande, utvärdering och utveckling av utbildning, på ett direkt didaktiskt plan såväl som på ett koncept­mässigt och organisatoriskt.

Fil. kand. i Socialpsykologi, fil. mag. i Praktisk kunskap

Nyckelord

  • ethics
  • högskolepedagogik
  • medical humanities
  • pedagogical development
  • project management
Joakim Svartheden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin