Maryam Svantesson

Ekonom vid Institutionen för organismbiologi

Telefon:
018-471 26 78
E-post:
maryam.svantesson@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala
Maryam Svantesson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin