Pouya Ghelichkhan

Handledare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Grundutbildning

E-post:
pouya.ghelichkhan@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin