Wiola Öhlund

Kort presentation

Samordnare av ekonomigruppen samt kontaktperson i ekonomiska frågor gentemot universitetets centrala ekonomiavdelning och kansliet för teknik och naturvetenskap.

Jag hanterar övergripande ekonomifrågor och har ansvar för budget, uppföljning och bokslut för hela institutionen.

Wiola Öhlund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin