Maarika Liik

Associerad forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk neurofysiologi

E-post:
maarika.liik@neuro.uu.se
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA
Postadress:
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin