Karin Vickberg

Biomedicinsk analytiker vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Infektionsmedicin

E-post:
karin.vickberg@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som infektionsbiolog i forskningsgruppen för antibiotikaforskning. Vi undersöker främst om det är möjligt att kombinera olika antibiotika för att avdöda multiresistenta bakterier, som annars skulle vara motståndskraftiga mot antibiotika som ges var för sig.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin