Charlotte Viktorsson

Kort presentation

Jag är en del av nätverket SAPIENS, som studerar social interaktion mellan barn och deras vårdnadshavare. I mitt projekt använder jag mig av dual eye tracking för att undersöka ögonrörelser hos både barn och deras föräldrar under interaktiva och lekfulla uppgifter. Detta projekt kommer att utökas till att inkludera barn som har syskon med autismspektrumtillstånd (AST), med målet att finna eventuella tidiga markörer för AST när det kommer till ögonrörelser vid social interaktion.

Charlotte Viktorsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin