Anna Schönborg

Kurssamordnare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Administration

Telefon:
018-471 60 75
E-post:
anna.schonborg@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Kort presentation

  • Samordnare för kursadministrationen
  • Representant i Grundutbildningsgruppen (GUG)
  • Lika villkorsombud

    Kursadministration:
  • Arbetsterapeutprogrammet (MAT1Y) - start HT24
  • Digitalisering i vården - utmaningar och möjligheter (3HI009, 8PT009)
  • Ett hälsofrämjande perspektiv på vardagslivets aktiviteter (3AT010)
  • Pediatrik och barn- och ungdomspsykologi, logopedprogrammet T3 (3PE149)
  • Psykoneuroendokrinologi – kvinnors psykiska hälsa (3OG029)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin