Johanna Nivala

Projektkoordinator vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Telefon:
073-469 77 32
E-post:
johanna.nivala@nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin