Sebastian Abrahamsson

Kort presentation

Jag arbetar som forskare i projektet Rätten till digital reparation: en studie av rättsliga ideal, offentliga kontroverser och trassliga praktiker (finansierat av Vetenskapsrådet 2023-2026). Mina huvudsakliga forskningsintressen berör frågor om avfall, återvinning, hållbarhet samt de kulturella, materiella och vetenskapliga praktiker som uppkommer i och genom omställningar till den s.k. gröna ekonomin.

Nyckelord

  • ethnography
  • qualitative methods
  • sts
  • waste
  • • cultural analysis

Biografi

2010-2014 arbetade jag i ERC-projektet "The eating body in Western practice and theory" (University of Amsterdam) med explorativ forskning kring den roll ätandet spelar i hur samhällsvetenskapen analyserar och konceptualiserar kroppen.

2016-2018 hade jag ett Marie Curie stipendium vid Köpenhamns Universitet. Projektet "Food Waste In Denmark and Sweden - Understanding Household Consumption Practices to develop Sustainable Food Care" syftade till att generera detaljerad kunskap kring hur matavfall uppstår i vardagen, samt att belysa de praktiker och teknologier som riktar in sig på att minska matavfallet.

2019-2021 arbetade jag som forskare i projektet Soparbete i hållbarhetsekonomin: värdeomvandlingar av spillvatten och matavfall vid Sociologiska Institutionen på Uppsala Universitet. Projektet

2022-2023 samarbetade jag med forskare vid SLU och RISE i ett projekt om hur de ökade kraven på cirkularitet, minskat matsvinn och giftfri miljö påverkar förpackningsindustrin, särskilt livsmedelsförpackningar. Projektet Återvunnet material i livsmedelsförpackningar och risken för kontamination av toxiska ämnen - ett integrerat arbetssätt för att uppnå målen om säkra livsmedel och en cirkulär ekonomi finansierades av FORMAS.

2023-2026 Arbetar jag huvudsakligen i projektet Den digitala rätten att reparera: en studie av rättsliga ideal, offentliga kontroverser och trassliga praktiker. Projektet undersöker framväxten och skapandet av en Rätt att reparera (Right to repair), genom en kartläggning och ett utforskande av 1) teknologiskt-rättsliga kontroverser som mobiliserat allmänhetens och gruppers intresse av och för reparation av digitala enheter, 2) skapandet av politiskt och juridiskt stöd för rätten att reparera på EU-nivå, samt 3) de sätt på vilka reparation av digitala enheter, i praktiken, begränsas och möjliggörs i dagsläget. I projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet genom det nationella forskningsprogrammet om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser, deltar även Katja de Vries från juridiska institutionen, och Per Fors från institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Rapporter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin