Fritjof Fagerlund

Akademiska meriter:
Dr

Kort presentation

Min forskning handlar främst om flödes- och transportprocesser i mark och grundvatten och hur dessa påverkas av olika reaktioner, processer eller markens heterogenitet. Jag undersöker bl.a. spridning och sanering av högfluorerade (PFAS) och klorerade föroreningar och geologisk lagring av koldioxid. Jag undervisar bl.a. kurser om grundvatten och föroreningstransport och är examinator för examensarbeten inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Biografi

Jag har doktorerat vid Uppsala Universitet och har efter detta verkat som forskare först vid Colorado School of Mines, USA, och sedan åter vid Uppsala Universitet där jag blev professor i geohydrologi 2020. Jag har även varit gästforskare på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU; 20% av fulltid 2012-2015). I min forskning använder jag mig av en kombination av laboratorieexperiment, fältförsök och modellering. För närvarande har jag ett forskningsprojekt om in-situ sanering av högfluorerade föroreningar med sorbenter (StopPFAS) och medverkar i andra projekt om bl.a. geologisk lagring av koldioxid och termo-hydro-mekanisk-kemiska transportprocesser i sprickigt berg.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Fritjof Fagerlund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin