Markus Fridén

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för farmaci; Translationell PKPD

E-post:
markus.friden@farmaci.uu.se
Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 580
751 23 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin