Eva Kosek

Professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Klinisk smärtforskning

E-post:
eva.kosek@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin