Maria Morgunova

Universitetsadjunkt (tjänstledig) vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Industriell teknik

Telefon:
018-471 30 03
Mobiltelefon:
072-999 92 18
E-post:
maria.morgunova@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala
Tjänstledig:
2023-02-01 - 2025-01-31

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin