Lotte Horikx

Doktorand vid Företagsekonomiska institutionen; Doktorander

E-post:
lotte.horikx@fek.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland
Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet
Campus Gotland
62167 Visby

Kort presentation

Min doktorandstudien kommer att fokusera på hållbart konsumentbeslut, nämligen att titta på hur konsumenter bearbetar och använder olika typer av information, både före och under matinköp, och hur digitala system kan hjälpa dem att göra mer hållbara val. Konsumentens behov och övertygelser står i centrum i denna forskning, vilket kommer att ge en bättre förståelse för vad som driver konsumenterna att göra hållbara val, medvetet eller omedvetet.

Nyckelord

  • consumer behaviour and decision-making
  • sustainable behaviour
  • sustainable development

Biografi

Medan min bakgrund är inom strategi och hållbar förvaltning, har jag alltid varit särskilt intresserad av varför vi (individer) gör som vi gör, medvetet eller omedvetet, och att förstå det specifika sammanhang i vilket vi fattar beslut och agerar. Särskilt när det gäller hållbarhet måste vi stoppa detta sökande efter en lösning som passar alla och istället fokusera våra ansträngningar på att förstå komplexiteten och mångfalden i individuella situationer, så att vi kan göra vårt tillvägagångssätt så passande som möjligt.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Konferenser

Lotte Horikx

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin