Helena Morales Johansson

Kort presentation

Jag arbetar som studievägledare och ansvarar för kontakt med och stöd till studenter på Masterprogrammet i kemi, Masterprogrammet EACH, kandidatprogrammet i kemi och ämneslärarprogrammet med inriktning kemi.

Helena Morales Johansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin