Carla Sacchi

Doktorand vid Företagsekonomiska institutionen; Doktorander

Telefon:
018-471 34 79
E-post:
carla.sacchi@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Doktorand vid Uppsala antibiotikacentrum

Besöksadress:
BMC, SciLifeLab Entrance C11, Room E10:4210
752 37 Uppsala
Postadress:
BMC, Box 582, Husargatan 3
751 23 Uppsala

Kort presentation

Min bakgrund är i Ekonomi och Samhällsvetenskap vid Bocconi University (Milan, Italien) och i Hälsoekonomi, policy och management vid Karolinska Institutet (Stockholm, Sverige). Jag arbetade inom läkemedelsindustrin som dataanalys konsult. Jag genomför mitt doktorandprojekt inom International Business, specifikt om internationella multi-sektoriella samarbeten för antibiotika innovation, i samarbete med Uppsala Antibiotic Center.

Carla Sacchi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin