Natalie Baker

Biblioteksassistent vid Universitetsbiblioteket; Avdelningen för informationstjänst

Telefon:
018-471 35 76
Mobiltelefon:
070-425 08 53
E-post:
natalie.baker@ub.uu.se
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin