Hanna Palhamn Szabó

Universitetsadjunkt vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Telefon:
070-167 99 92
Mobiltelefon:
070-167 99 92
E-post:
hanna.palhamn.szabo@nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Hanna Palhamn Szabó

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin