Hedda Ottesen

Kort presentation

Jag är doktorand i projektet PREVENT, ett flerårigt forskningsprojekt med syfte att förebygga hjärtkärlsjukdom i områden med socioekonomiska utmaningar i Uppsala. Mitt doktorandprojekt fokuserar på att använda co-design (en medskapande samverkansform) för att lokalinvånare och civilsamhället ska transformera sitt område för att främja hälsa och förebygga sjukdom, genom lokalt anpassade insatser och aktiviteter.

AT-läkare, ledamot i SLS Global hälsa-kommitté och medskapare av SHIFT Framework.

Hedda Ottesen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin