Vincent Nordgren

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Hälsoekonomi

Telefon:
072-382 41 57
E-post:
vincent.nordgren@uu.se
Besöksadress:
Epihubben
Hammarskjölds väg 14B
75237 uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin