Helena Lund Maaninka

Forskningssekreterare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Ortopedi och Handkirurgi; RedCap MacDowall

E-post:
helena.maaninka@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 6 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 6 tr
751 85 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin