Bim Kilje

Kort presentation

Mitt avhandlingsprojekt undersöker hur invånare i en rural och industriell ort i Uppland hanterar den sociala oro som uppstår i en tid av globala kriser, nationella diskurser kring otrygghet och en försvagning av statlig och kommersiell service lokalt. Jag är intresserad av vilka sociala grupperingar och nätverk som blir viktiga för att skapa en känsla av tillhörighet och trygghet.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Bim Kilje

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin