Alexandra D'Ubaldo-Gauffin

Kort presentation

Jag är doktorand vid Centrum för genusvetenskap med en bakgrund inom både genusvetenskap och socialantropologi. Mitt projekt fokuserar på icke-biomedicinska sätt att främja fertilitet eller behandla infertilitet. Min forskning baserar sig på etnografiska metoder såsom deltagande observation och intervjuer med utövare och personer som vänder sig till dessa behandlingsmetoder i Sverige.

Forskning

Mitt projekt är situerat inom genusvetenskap och medicinsk antropologi och fokuserar på icke-biomedicinska metoder för att främja fertilitet eller behandla infertilitet.

Studier om (in)fertilitet i det globala Nord fokuserar nästan uteslutande på biomedicinska teknologier. Utövare som fokuserar på icke-biomedicinska metoder för att främja fertilitet eller behandla infertilitet, samt individer som medvetet väljer andra metoder än biomedicinska assisterade reproduktiva teknologier, inte ges tillgång till dem eller kombinerar olika metoder har inte fått tillräcklig samhällsvetenskaplig uppmärksamhet. Min studie adresserar denna kunskapslucka genom att undersöka hur (in)fertiliteter förstås och görs genom olika icke-biomedicinska teknologier. Av intresse är bland annat hur användningen av metoderna motiveras samt hur metoderna kan kopplas till femininitet och maskulinitet.

Jag intervjuar utövare och individer som försöker behandla infertilitet eller främja fertilitet. Jag utför även deltagande observation i olika miljöer som akupunktur- och örtmedicinkliniker, yogaretreats eller under healing ceremonier och fertilitetscoachingskonsultationer. Min data består även av text- och bildmaterial från sociala medier, webbplatser och andra källor.

Alexandra D'Ubaldo-Gauffin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin