Stefano Crespi

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström; Syntetisk molekylär kemi

E-post:
stefano.crespi@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmslaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala
ORCID:
0000-0002-0279-4903

Kort presentation

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Stefano is a Tenure Track Assistant Professor in Organic Photochemistry.

The research in the Crespi group concerns the understanding and controlling of molecular motion at the nanoscale triggered by light.

For more information regarding our research, please check out the Crespi Group website.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Stefano Crespi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin