Annika Heckel

Biträdande universitetslektor vid Matematiska institutionen; Sannolikhetsteori och kombinatorik

Telefon:
018-471 30 20
E-post:
annika.heckel@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

I work in combinatorics and probability theory, in particular random graph theory.

Personal website (with list of publications)

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Annika Heckel

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin