Daniel Fredriksson

Biträdande universitetslektor vid Sociologiska institutionen; Lärare och forskare

Telefon:
018-471 51 92
E-post:
daniel.fredriksson@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA
ORCID:
0000-0002-7517-4756

Kort presentation

Jag arbetar som biträdande lektor på sociologiska institutionen. I mitt senaste projekt, finansierat av Forte, undersöker jag effekter av jobbskatteavdrag i olika länder, med fokus på effekter på sysselsättning och fattigdom. Min tidigare forskning är fokuserad på arbetsmarknadspolitik i jämförande perspektiv, bland annat vad som driver fram olika typer av arbetsmarknadspolitik och utfallen i fråga om arbetslöshet och sysselsättning.

Nyckelord

  • economic sociology
  • poverty
  • social policy
  • socialpolitik
  • välfärdsstat
  • welfare state

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Rapporter

Daniel Fredriksson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin