Guoxiang Xie

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Hematologi

E-post:
guoxiang.xie@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 101, plan 4
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 100, plan 2
751 85 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin