Åsa Alberius Munkhammar

Forskningsassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Neurokirurgi

Mobiltelefon:
073-798 38 39
E-post:
asa.munkhammar@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 85 2 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 2 tr
751 85 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin