Elizaveta Lokteva

Postdoktor vid Matematiska institutionen; Geometri och fysik

E-post:
lisa.lokteva@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
ORCID:
0000-0003-2251-7978

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin