Yash Pardasani

Doktorand vid Institutionen för organismbiologi; Systematisk biologi

E-post:
yash.pardasani@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18D
75236 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin