Ester Fridenström

Forskningskoordinator vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Infektionsmedicin

Mobiltelefon:
070-611 08 36
E-post:
ester.fridenstrom@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin