Anna Rostedt Punga

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk neurofysiologi

Telefon:
018-471 49 41
E-post:
anna.rostedt.punga@neuro.uu.se
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA
Postadress:
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20
75237 UPPSALA
Akademiska meriter:
MD PhD, Docent, överläkare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin