Helena Volgsten

Nyckelord

  • assisted reproductive technologies
  • infertility
  • reproduktiv hälsa

Forskning

Disputerat i Obstetrik och gynekologi 2009 med en avhandling om förekomst och riskfaktorer för ångest och depression hos infertila kvinnor och män i samband med assisterad befruktning (ART). Min forskning har fokus på reproduktiv hälsa/ohälsa, vilket kan innebära ofrivillig barnlöshet/infertilitet och missfall. En femårsuppföljning av de infertila paren beskriver psykisk hälsa och behandlingsutfall efter avslutad ART, beroende på om behandlingen resulterat i barn eller inte. Ett forskningsprojekt har genomförts med syfte att studera vård och stöd i samband med tidiga/uteblivna missfall. Ett annat forskningsprojekt med syfte att ta reda på egenskaper och motiv att som ensamstående kvinna välja moderskap genom ART har genomförts efter ny lag 2016. Fortsatt forskning har fokus på kvinnors och mäns sexuella hälsa i samband med assisterad befruktning (doktorandprojekt). Ett annat projekt avser att studera Kulturdoulans roll för den nyanlända gravida kvinnan i samband med barnafödande, utifrån kvinnans och barnmorskans perspektiv. Annan forskning involverar kvinnors reproduktiva hälsa i ett globalt perspektiv i samarbete med universitet i Tanzania och Sydafrika med fokus på förlossningsutfall och respektfull obstetrisk vård (doktorandprojekt).

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Helena Volgsten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin