Fredrik Sund

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Infektionsmedicin

Telefon:
018-611 00 00, 018-611 28 08
E-post:
Fredrik.Sund@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
MD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin