Linn Areskoug

Kort presentation

Jag disputerade i litteraturvetenskap 2011 och är lektor i didaktik (inriktning svenska) vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Mina forskningsintressen handlar om berättelser och berättande som verktyg i pedagogiska sammanhang, i synnerhet filmmediets plats och funktion i skolans undervisning. Annars handlar min forskning och undervisning mestadels om normkritik, normkritisk pedagogik, barn- och ungdomslitteratur och svenskämnet i skolan.

Biografi

Informationen nedan handlar om pedagogiska meriter.

Jag undervisar mest med föreläsningar, seminarier, handledning och examination av uppsatser.

Mestadels undervisar jag på litteraturvetenskapliga grundkurser på alla nivåer samt masterkurser. Jag handleder och examinerar uppsatser och examensarbeten. Jag undervisar också på lärarutbildningen, inom didaktikkurser, kurser om mångfald och litteraturvetenskapliga moment på förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen. Mitt tredje undervisningsämne är Retorik A där jag undervisar om det skrivna ordets retorik.

Jag är pedagogisk mentor för att jag anser att undervisningen är en mycket viktig del av universitetet och präglar hur studenter upplever ämnena i stor utsträckning. För mig är det viktigt att upprätthålla en dialog med lärare från olika generationer om undervisningens utformning, innehåll och utveckling. Genom mentorskapet strävar jag att efter att hålla samtalet om undervisningen levande.

Jag kan även ge mentorshandledning på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin