Åse Linné

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Industriell teknik

Telefon:
018-471 72 66
Mobiltelefon:
072-999 92 59
E-post:
ase.linne@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala
Akademiska meriter:
FD, Docent

Kort presentation

Jag är anställd som lektor på avdelningen för Industriell teknik. Mitt forskning berör hur innovation och kommersialisering av ny teknik kommer till stånd inom två vitt skilda sektorer - livsvetenskap och byggindustri.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Åse Linné

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin