Åsa Muntlin

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk epidemiologi

Telefon:
018-611 01 76
E-post:
asa.muntlin@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
leg. ssk. Docent

Kort presentation

Patientnära klinisk forskning är mitt fokus. Mina forskningsområden är: smärtbehandling, fundamentals of care, knowledge translation, patient erfarenheter och flödesprocesser inom akutsjukvård. Jag är docent, leg sjuksköterska, specialistutbildad inom olycksfall- och akutsjukvård och arbetar som Forskningsansvarig vid vo akutsjukvård och internmedicin, Akademiska sjukhuset. Arbetar även som sjuksköterska på akutmottagningen. Jag ansvarar för internationella och nationella forskningsprojekt.

Nyckelord

  • acute abdominal pain
  • care processes
  • emergency care
  • fundamentals of care
  • knowledge translation
  • pain managment
  • patient safety
  • quality of care

Biografi

Forskning

Forskningsintressen

Akutsjukvård

Fundamentals of Care

Smärtbehandling

Implementeringsforskning

Patient erfarenheter

Hälso- och sjukvårdsforskning

Pågående projekt

Exploring European bedside nurses’ perspectives on fundamental care and the fundamentals of care framework.

Fundamentals of care at the emergency department focusing on critically ill patients.

Decision support for acute pain: Using artificial intelligence to develop safe and effective decision support system for clinical assessments and diagnoses in the emergency department.

Decision support to identify frail older people in the emergency department

Healthcare workforce crisis: Development of a work organization model, inspired by the Magnet Hospital model, to ensure a sustainable work environment for health professionals at an acute care ward

SMAAPP research program (Seamless management of patients seeking care for acute abdominal pain - a person-centred approach). A Sweden - Australia joint research programme.

Främjande faktorer för arbetsmotivation vid en akutvårdsverksamhet.

Avslutade projekt

Cancer survivors experiences of the fundamentals of care. Samarbete: School of Nursing, University of Adelaide, Adelaide, Australia och Department of Neurobiology, care sciences and society, Karolinska Institutet, Stockholm.

Predicting admission in Australian and Swedish hospitals: an individualised prospective approach. Samarbete: Sex olika sjukhus i Australien och Sverige

Hälskydd för trycksårsprevention - från ambulans till utskrivning. En randomiserad kontrollerad studie i fyra landsting. Samarbete med Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Gävleborgs läns landsting och Landstinget Dalarna.

Införande av teamarbete vid en akutmottagning med fokus på effektivitet, patientsäkerhet samt patient- och personal nöjdhet (TEPPP-studien). Samarbete: Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, Karolinska Institutet/LIME och Stockholms universitet.

Patients with acute abdominal pain – from the emergency de-partment to the surgical ward: what makes a difference to achieve patient participation, high quality nursing care and safe care transitions? This pilot project is part of a multidisciplinary research program (SMAAPP research program) in collaboration between researchers and clinicians in Australia and in Sweden.

Stroke survivors experiences of the fundamentals of care. Samarbete: School of Nursing, University of Adelaide, Adelaide, Australia och forskare från Storbritannien.

Alkoholbestämning i utandningsluften från patienter med nedsatt medvetandegrad. Samarbete: Höök Instrument, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Södersjukhuset, Stockholm.

Rätt vård till rätt patient vid rätt tidpunkt och på rätt vårdnivå? Kvalitet på Närakuten – ambitionen för patientsäkerhetsprojektet (KNAPP). Uppdragsforskning: Uppsala läns landsting

Identifiering och förbättring av vårdkvalitet på akutmottagning. Patient och personal perspektiv. Doktorandprojekt.

Undervisning

Undervisar inom Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård och inriktning akutsjukvård. Handleder studenter som skriver examensarbete på grund- och på avancerad nivå. Handleder doktorander.

Övrigt

Utmärkelser

School of Nursing Inaugural Eleanor Harrald Post Doctoral Fellowship. University of Adelaide, Australien. September 2012.

Karin Olsson stipendium, Vårdförbundet, 2006

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin