Sascha Ott

Akademiska meriter:
Docent

Kort presentation

Vänligen klicka här för att komma till vår hemsida

http://www.kemi.uu.se/research/synthetic-molecular-chemistry/research-groups/ott-group/

Sascha Ott

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin