Ulf Johansson Werre

Konstnärlig ledare emer. vid Musik och museer; Musicum

Mobiltelefon:
073-508 68 83
E-post:
Ulf.Johansson.Werre@musik.uu.se
Besöksadress:
Observatorieparken
Kyrkogårdsgatan 4
753 12 Uppsala
Postadress:
Kyrkogårdsgatan 4
753 12 UPPSALA
Ulf Johansson Werre

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin