Andreas Lecerof

Kort presentation

Jag jobbar med följande system: Ti:Pl - Tids- och planeringssystemet för UB (Avhandlingsproduktion), Kursvärderingar, Studium, Planeringsmodul (PM) för Företagsekonomiska inst., inspelningssystem för psykologstudenter, NorseWorld och Hedersdoktorsdatabasen.

Tidigare har jag även jobbat med Medarbetarportalen (Registrering för timavlönade, Tentavaktadministration, Mötesytor). Medarbetarportalen är utvecklad med hjälp av Liferay.

Nyckelord

 • feken
 • hedersdoktordatabasen
 • inspelningssystemet
 • java
 • javascript
 • jquery
 • liferay
 • linked open data
 • lod
 • lti
 • medarbetarportalen
 • mp
 • mötesytor
 • norseworld
 • php
 • planeringssystemet
 • psykologen
 • react
 • scrum
 • spring
 • spring boot
 • studium
 • systemutvecklare
 • tentavaktadministration
 • vue

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin