Eva Warensjö Lemming

Universitetslektor docent vid Institutionen för kostvetenskap

Telefon:
018-471 34 42
E-post:
eva.warensjo.lemming@ikv.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA
Akademiska meriter:
docent

Kort presentation

Jag är anställd som universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap och undervisar om kostundersökningssmetoder, näringslära, nutritionsepidemiologi och folkhälsonutrition.

Jag är ansluten som forskare vid Institutionen för Kirurgiska vetenskaper och forskargruppen Medicinsk epidemiologi - Uppsala universitet (uu.se) Jag är främst intresserad av kopplingen mellan kostmönster, livsmedel och näringsämnen och utveckling av kroniska välfärdssjukdomar och främst benhälsa.

Biografi

Jag har i grunden en magisterexamen i medicinsk vetenskap, biomedicin och min avhandling skrev jag inom medicinsk vetenskap, nutrition. Sedan december 2017 är jag docent i medicinsk epidemiologi. Allt på Uppsala universitet. Jag gjorde min post-doc på University of Wollongong i Australien. Innan jag började arbeta som lektor vid institutionen för kostvetenskap arbetade jag på Livsmedelsverket i 10 år och främst då med de nationella matvaneundersökningarna.

Jag sitter för närvarande med i arbetsgruppen för uppdateringen av de nordiska näringsrekommendationerna.

Nordic Nutrition Recommendations 2022 - Helsedirektoratet

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Eva Warensjö Lemming

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin