Maria Arwidsson

Personaladministratör vid Juridiska institutionen; Administration och service

Telefon:
018-471 20 06
E-post:
Maria.Arwidsson@jur.uu.se
Besöksadress:
Riddartorget, Trädgårdsgatan 1
753 09 Uppsala
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Maria Arwidsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin