Tommy Cederholm

Kort presentation

Professor i klinisk nutrition vid Uppsala universitet och överläkare i geriatrik vid Akademiska Sjukhuset. Jag är chef för forskargruppen Klinisk nutrition och metabolism som arbetar brett med frågor från förebyggande folkhälsonutrition till klinisk nutrition. Mittt eget forskningsfält fokuserar på interaktioner mellan energiomsättning, fett- och proteinintag, och katabolism, inflammation och nutritionsstatus hos äldre, kroniskt sjuka och individer med demenssjukdomar.

Biografi

Tommy Cederholm är professor i klinisk nutrition vid Uppsala universitet sedan 2005 och överläkare i geriatrik vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Hans forskningsområde rör interaktioner mellan energiomsättning, fett- och proteinintag med katabolism, inflammation och nutritionsstatus hos äldre, kroniskt sjuka och dementa patienter. Han började sin karriär inom internmedicin 1980, men har sedan 1995 arbetat som geriatriker. Publikationslistan omfattar ca 140 referee-granskade artiklar, 60 övriga artiklar och bokkapitel, 170 internationella abstraktpresentationer och han har handlett 10 doktorander till avhandling. Sedan 2012 sitter han i ledningen för den europeiska nutritionsorganisationen ESPEN som är världsledande inom området klinisk nutrition. Han har varit ordförande i den svenska grenen av ESPEN (SWESPEN) 2005-2012, och var ordförande i Scientific committe för ESPEN-kongressen i Göteborg 2011. Sitter i redaktionen för många internationella nutritions- och geriatriska tidskrifter, är bl.a. ”associate editor” för Clinical Nutrition. Nationellt fungerar han som expert för Livsmedelsverket och har expertuppdrag för Socialstyrelsen. Han är medlem i Kungliga Vetenskapsakademien, liksom av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (sept 2013)

Tommy Cederholm

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin